header image

Jednake mogućnosti za djevojčice i za dječake

Jednake mogućnosti za djevojčice i za dječake

Jednospolno obrazovanje je pedagoški model koji,  polazeći od jednakosti dječaka i djevojčica, čini mogućim da se obrazovanje prilagodi  osobnom  načinu učenja dječaka i djevojčica. Jednospolno obrazovanje  dopušta stvarnu jednakost mogućnosti učenicima, tako što ne ograničiva razvoj njihovih sposobnosti  niti uvjetovuje kod dječaka i djevojčica vlastiti izbor za budućnost.

Jednospolno obrazovanje je u snažnom porastu u cijelom svijetu i u vrlo različitim domenima, zemljama, kulturama i političkim stvarnostima, a osobito u naprednim zemljama. Ovaj model organiziranja školstva  je još jedan oblik obrazovanja  u okviru  edukacijskog  sustava, posebnog  značaja  i koristi,  koji daje svoj doprinos  edukacijskoj lepezi u društvu. 

To je opcija koja se adaptira svim vrstama edukacijskih sredine i potreba: školama samo jednog spola, u razredima odvojenim po spolu u mješovitim školama, u izvjesnim periodima obrazovnog  procesa ili za izvjesne predmete. Ovaj model školskog organiziranja nudi za oba spola  iste obrazovne mogučnosti: oba spola  imaju koristi , u odvojenim centrima, od iste nastave, istog tipa školskih instalacija i kvalificiranog obrazovnog osoblja.

TWITTER